Färre åker vattenskoter på fel ställe

Allt färre skåningar åker vattenskoter där de inte är tillåtet. Enligt Kustbevakningen är det en klar förbättring jämfört med förra året.

Länsstyrelsen har beslutat om fem områden i Skåne där det är tillåtet att åka vattenskoter. Bland annat vid Borrby Strandbad i Simrishamns kommun och sydväst om reningsverket i Ystad Kommun.

Enligt kustbevakningen har man haft en del problem med personer som åkt vattenskoter i kanalen i Malmö men överlag så rättar sig folk efter reglerna.