Utländsk mask kan hota havsfaunan

Miljökontoret i Helsingborg och marinbiologiska programmet vid Campus Helsingborg har funnit en ökad förekomst av amerikansk havsborstmask i Öresund - en vattenorganism som kommit till Skåne med ballasttankar i utländska fartyg.

Masken kan utgöra ett hot mot den naturliga faunan.