Nytt system för att mäta föroreningar

Tio skånska kommuner ska tillsammans med länsstyrelsen i Skåne ta fram ett nytt system för att mäta luftföroreningar.

Projekttiden är på ett år och syftet är att förenkla och göra det billigare att mäta luftföroreningar. Idag mäts de föroreningar som redan finns i luften, men det nya systemet fungerar annorlunda.