Irakier nekas asyl i Sverige

En 34-årig man som ingått i Saddam Husseins elitstyrka, republikanska gardet, nekas asyl i Sverige. Migrationsdomstolen fastslår därmed migrationsverkets tidigare beslut i ärendet.

34-åringen, som i väntan på att bli utvisad bor i Arlöv, kom till Sverige genom England. Därför anser migrationsdomstolen att han ska söka asyl i England - trots mannens protester om att han där inte kommer att få en rättvis bedöming bland annat eftersom han blivit anklagad för att ha varit inblandad i terrorhandlingar mot engelsmännen.