Få hatbrott mot homosexuella leder till åtal

Bara 10 procent av alla anmälda hatbrott med homosexuella motiv leder till åtal i Skåne. Det visar en rapport som gjorts av myndigheten Forum för levande historia o som konstaterar att den här typen av brott bortprioriteras trots att de ska uppmärksammas o prövas i domstol. Enligt rapporten är problemet framförallt att polis- och rättsväsende ser olika på den här typen av brott.

Hans Knutagård som arbetar på RFSL i Malmö säger till P4 Radio Malmöhus att han tror att polisen har blivit bättre på att fånga upp de homo-, bi- och transpersoner (HBT) som RFSL har uppmanat och stöttat att anmäla.

- Sen tror jag att det handlar om att åklagare och domstolar inte haft möjlighet att visa på motivet bakom hatbrottet. Utan det har stannat vid misshandel, våld eller ingenting alls.

Ett hatbrott kännetecknas av att det innehåller en kränkning av en person bland annat på grund av dennas sexuella läggning. När något bedöms vara ett hatbrott blir det ett hårdare straff och den här typen av brott ska prioriteras av både polis och åklagarmyndighet säger lagen. I Skåne var det alltså under 2004 bara 10 procent av anmälningarna som gick till åtal. Jörn Pernvi som arbetar med just hatbrott på åklagarmyndigheten i Malmö känner inte igen bilden av att hatbrotten bedöms olika.

- Jag har inte uppfattat problemet på det sättet utan min uppfattning är att man både inom polis och åklagarväsen har samma uppfattning vad som ska klassas som hatbrottsmotiv eller inte. Konkret så är det ju motivet för det, alltså gärningsmannen ska ha motivet att angripa en person just på grund av den personens sexuella läggning, säger Jörn Pernvi.

Hans Knutagård på RFSL menar istället att det ligger djupare än så. Han säger att det är mönster i samhället som bygger på den heterosexuella normen som gör att homosexuella hatbrott ibland förbises eller placeras in i andra kategorier.