Lex Sarah-anmälningar i Skåne ökar

Antalet Lex Sarah-anmälningarna i Skåne ökade förra året med tjugo procent. Det visar en enkät av länsstyrelsen. Enligt Lex Sarah är de som jobbar i äldrevården eller med funktionshindrade skyldiga att anmäla allvarliga missförhållanden. Eva Wallengren på Länsstyrelsen menar att det inte nödvändigtvis är något negativt att anmälningarna har ökat, eftersom det kan betyda att anmälningsbenägenheten ökar för missförhållande inom vården.