Skyddsjakt på säl kan bli aktuellt

Sälstammen har nu ökat så mycket att den hotar det kustnära fisket. Skadorna på fiskeredskap ökar och nu kräver landets fjorton kustlän, däribland Skåne, mer statliga pengar. Men det kan också bli tal om skyddsjakt på säl.