Främligsfientliga partier i alla kommuner

I Skåne finns det fler främligsfientliga partier som ställer upp i kommunvalen än i övriga landet.

I samtliga skånska kommuner finns något främlingsfientligt alternativ att välja på, och på många håll, som till exempel i Kristianstad och Malmö, finns det fler än ett parti.

Kristianstad och Karlskrona är två av de fem kommuner där öppet nazistiska Nationalsocialistisk Front ställer upp i valet.