Moderaterna i Burlöv

Handen på hjärtat: bor Du verkligen i världens bästa Burlöv eller finns här saker som Du skulle vilja ändra på? Har du blivit besviken på vallöften som aldrig infriats under årtionden av socialdemokratiskt styre i kommunen?

Bra, då har vi något att berätta för Dig!

Det finns ett alternativ och vi vill gärna berätta för Dig vad moderaterna i Burlöv vill arbeta för, om vi får förtroendet att leda kommunen i den riktning vi är övertygade om är den rätta.

Vi accepterar inte den otrygga situation som råder i Burlöv. Idag utgår all polisverksamhet från Rosengård i Malmö. Kvar i Burlöv finns inte en enda stationerad yttre polis! Utan den lokala närpolisstationen hamnar vi lätt i skymundan av storstadens brottslighet. Ett inbrott eller personrånslarm i Burlöv får inte högsta prioritet om det samtidigt startar ett gängslagsmål i Malmö. Vi Moderater kommer att göra allt för att Burlövs kommun ska få tillbaka närpolisverksamheten!

I den segdragna tvisten om en järnvägstunnel genom Åkarp, kan Burlöv bli förloraren. Avgörandet ligger hos regeringen och när byteshandeln med rikets infrastruktur går som hetast, kan en liten skånsk kommun mycket väl offras. Vi har sett det förr. För Moderaterna i Burlöv finns ingen annan lösning än att Banverket tar sitt fulla miljöansvar och bulleranpassar hela sträckningen genom kommunen. I Åkarp accepterar vi inget mindre än en tunnel!

Vi tänker aktivt och effektivt verka för en vårdcentral i Åkarp. Det skulle medföra mindre tryck på vårdcentralen i Arlöv, som idag är tungt belastad. En vårdcentral i Åkarp skulle eventuellt kunna delas med Hjärup. Att få rätt vård i rätt tid, ska vara en självklarhet i Burlöv!

Vi vill underlätta för mångfald, så att fler aktörer ska kunna erbjuda kommuninvånarna tjänster och service. Vi anser nämligen att människorna i Burlöv har en faktisk förmåga att själva göra goda val.

Vi vill arbeta för en effektivare kommun. Det som någon annan kan göra lika bra, eller till och med bättre än Burlövs kommun, ska kommunen inte göra!

Kanske är vi överens på en eller flera punkter. Kanske minns Du fagra löften från tidigare valår, som tycks ha hamnat i någon socialdemokratisk skrivbordslåda och fortfarande ligger där, bortglömda och dammiga.

Burlöv har alla förutsättningar för att verkligen kunna bli Världens bästa Burlöv. Frågan är bara hur man når dit. Det gamla vanliga sättet fungerar inte. Därför är det dags att växla spår i Burlöv!