Vänsterpartiet i Burlöv

Allaktivitetshus
Att skapa ”nya tidens fritidsgård” motionerade vi i Vänsterpartiet om redan 2001, vi tyckte då att ungdomarna i Burlöv hade stått ut tillräckligt länge utan någon riktigt bra permanent lösning.

Vi ordnade också ett möte med ungdomarna på den tillfälliga fritidsgården på Vårboskolan under hösten 2004. Detta möte blev upptakten till att det kom ungdomar till ett kommunfullmäktige och ställde frågor till de som faktiskt haft makten att besluta om en fritidsgård/allaktivitetshus, svaret de fick var att det skulle byggas vid badet. Fortfarande finns det faktiskt ingen mötesplats som är permanent, håller ett rikt och varierat utbud, har bra öppettider och är den självklara samlingspunkten för dem som önskar. Detta tycker Vänsterpartiet är en av de mest prioriterade frågorna inför mandatperioden.

Den respekten måste man ha för unga människor, man kan faktiskt inte lova och lova, hur ska man annars kunna bygga tillit och tilltro inför framtiden?

BYGG NU !!!!

Tätortsnära natur
Det har vi inte gott om i Burlöv, just därför måste vi värna det vi har och det vi kan skapa nytt. Man kan inte bara ”bygga och shoppa” människor måste ha ett liv med annat innehåll också.

Området mellan Åkarp och Arlöv- åkrarna mellan Burlövsbadet och Mossvägen- skulle bli alldeles utmärkt som Burlövs egen ”Alnarpspark” ett naturligt sätt att bygga ihop byarna och samtidigt ge invånarna möjlighet till natur på ett naturligt sätt.

HÖJ MÄNNISKORS LIVSKVALITET I VARDAGSLIVET !!!!

Kronetorps mölla
Mycket behöver egentligen inte sägas, bevara, förstärk, återta fornstora dar med musikevenemang, ja bara njut av denna skatt som Burlöv har, ändå måste det just tydligen sägas :

Renovera det som behövs, tänk nytt, respektera det gamla, och om det finns 10 miljoner kr så investera dem här.

BEHÅLL DEN ALLMÄNKULTURELLA VERKSAMHETEN PÅ MÖLLAN !!!!