Socialdemokraterna i Burlöv

Arlöv och Åkarp dina demokratiska samhällen.

Vi som bor i Burlöv har samma ansvar. Det är på oss det beror. På dig och mig. Våra rötter väger lika tungt. Men det finns skillnader mellan vänster och höger i synen på vad vi vill åstadkomma. Vår övertygelse om alla människors lika värde och rättigheter gör också att vi är övertygade om att det är via politiken vi löser våra gemensamma problem och hittar våra gemensamma lösningar.

All makt i samhället måste utgå från de människor som tillsammans bildar samhället  Burlöv. Ekonomiska intressen har aldrig rätt att sätta gränser för demokratin, demokratin har alltid rätt att ange villkoren för ekonomin och sätta gränser för marknaden.

Demokratin är ett värdesystem som ska genomsyra hela vårt samhälle, i skolorna, på arbetsplatserna och i bostadsområdena inte bara på valdagen. Allmänna val är ett uttryck för att vi lever i ett demokratiskt land. Det finns inga vi och dem. Det finns bara vi. Alla ska med. Använd din valsedel, gå och rösta den 17 september.

Arbete åt alla
Alla har rätt till ett jobb. För det tänker vi ta strid. Sänkta ersättningsnivåer ger inte fler jobb.

Vi vill:

  • Satsa mer på utbildning och konkurrenskraft. Fler och växande företag på stora Bernstorp och Sunnanå.
  • Unga och nyinflyttade till Sverige ska snabbt få ett jobb. Lärlingsutbildning och bra svenskundervisning.

För socialdemokraterna är arbete åt alla den viktigaste valfrågan.

Bostad åt alla
Att flytta hemifrån är ett stort steg på vägen mot vuxenlivet. Att få känna att man klarar sig på egen hand är ett språng i livet. Sedan är bostaden viktig genom hela livet. Att bo bra – i ett bostadsområde där man känner sig trygg i en lägenhet, radhus eller villa är en social rättighet för var och en.

Vi vill att:

  • Burlövsbostäder ska fortsätta att erbjuda attraktiva, välskötta hyreslägenheter till rimliga kostnader.
  • Strandängen och andra nya bostadsområden i Arlöv och Åkarp byggs så att de lockar nya invånare till Burlöv.
  • Fortsätta att bygg olika typer av bostäder för äldre och handikappade tex på Granliden.

Kultur och hälsa
Klass, kön, etnicitet eller funktionshinder ska inte hindra människor från att uppleva eller själv utöva kultur. Kultur i olika former ger människan vardagen och livet mervärde och befrämjar en god hälsa. Vi vill att det ska märkas i kulturlivet att Burlöv består av människor som har sin bakgrund över hela världen.

Vi vill:

  • fortsätta att erbjuda invånarna gratis sommarunderhållning i Granbacken.
  • Satsa extra resurser på att utveckla museer och kulturvisningar.
  • när nya planen är klar erbjuda nya lokaler för idrott och fritid.

Alla ska med i skolan.
Kärnan i den socialdemokratiska skolpolitiken är att alla elever ska få de kunskaper som krävs för att klara sig på arbetsmarknaden och i samhället. Vi vill att fler i Burlöv ska klara intagningsbetyget till gymnasiet.

Miljö
All utbyggnad av vägar, järnvägar ska ske på ett miljömässigt bra sätt.