Centerpartiet i Burlöv

Vår vision för Burlöv är ett tryggt och öppet samhälle som sätter individen i centrum. Vi vill ha ett samhälle med god livsmiljö där vi värnar om det gröna öppna landskapet. Miljön bör förbättras genom att försöka minska biltrafiken genom kommunen. Buller från trafiken måste begränsas och självklart ska tågen passera Åkarp i en tunnel.

Skolan måste vara en trygg plats för våra barn att vistas i. Samhällets enskilt viktigaste insats för trygghet är att varje barn får med sig tillräckliga kunskaper från skolan. Våra äldre måste ges möjlighet till en värdig ålderdom, där deras valfrihet att välja äldreomsorg är en självklarhet.

Vi vill verka för att Burlövs kommun ska erbjuda oss invånare en attraktiv boendemiljö och ett gott och stimulerande företagsklimat. I stadsplaneringen måste vi ta hänsyn till de stora naturvärden och rekreationsvärden som de gröna stråken utgör och inte ”asfaltera bort dem” i onödan. Kalla den änglamarken eller himlajorden om du vill…

Kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare och erbjuda sina anställda möjligheter att utvecklas. Statusen och lönenivån i de kommunala låglöneyrkena ska höjas. Personalens hälsa måste förbättras.