Skånska kommuner osäkra på Lex Sarah

Som vi berättade i morse har antalet Lex Sarah-anmälningarna i Skåne ökat. Det visar en enkät av länsstyrelsen.

Men samtidigt är kommunerna i Skåne är osäkra på hur lagen om Lex Sarah ska följas.