Socialdemokraterna i Bjuv

Bjuvs centrum
Bjuvs centrum och dess ombyggnad står mycket högt på dagordningen i Bjuvs kommun. Dagsläge: En storgata som går rakt igenom de centrala delarna av Bjuv. Butiker som lägger ned. Långa köer då bommar är fällda för tågtrafik. Ingen mysig samlad centrumverksamhet. Vi socialdemokrater vill få tillstånd ett centrum där människor bor, möts, stannar upp och trivs. I denna oas skall vi handla, dricka en kopp kaffe på ett mysigt café och kunna samtala med varandra över en god bit mat. Ett bra utbud av butiker hoppas vi skall finnas där. Vi skall få till bättre lösningar för trafiken. En planskild korsning för järnväg - storgatan så vi slipper de många och långa bomfällningarna. Nya bostäder skall byggas i centrum. Det ger rörelser och människor som möte i en trygg miljö. Vi skall bygga ett nytt kulturhus. I kulturhuset finns det plats för teater, musik, dans, bibliotek, café, museum, bio, mötesverksamhet, fester, konstutställningar, föreläsningar och ett nytt Folketshus.

Omsorg
Vi ser att det föreligger stora behov inom all omsorg. Det finns människor som inte får den hjälp de känner att de behöver. Oklara regelverk, svårt att få tag i de personer som skall hjälpa till med beslut, platser och legitimationer. Många anhöriga känner att de har svårt att orka med vardagen.

Vi socialdemokrater vill ge fler möjlighet till bra omvårdnad. Vi förstärker på personalsidan både i den direkta vården men även på de tjänster som hanterar biståndsbeslut och anpassningshjälp, sjukgymnastik. Vi kommer även att redan 2007 bygga ut fler platser för korttidsboende i Billesholm på Ekhaga. Vi har också lagt förslag på utökade åtgärder för psykiatriboende och daglig verksamhet för de som har dessa behov. Kontaktpersoner som skall uppsöka alla våra innevånare som fyllt 75 år kommer att utses. Dessa kontaktpersoner skall efterhöra hur man har det och om det finns några önskemål om insats. Vi vill under de fyra kommande åren tillse så att det byggs fler seniorbostäder, gärna i samverkan med den privata sektorn.

Bostäder
Det finns idag inga lediga lägenheter i Bjuvs kommun. Vi har en stor efterfrågan av villatomter. Alla vill ha ett bra boende med tillgång till service för seniorer, förskola och skola för de yngre med god kvalité. Ett stort problem idag är att många människor känner sig ensamma. Ett bra boende för våra seniorer med tillgång till god mat och sällskap behövs.

Vi har en del elever som inte riktigt når ända fram till önskade studieresultat. Det finns inte plats i den förskoleavdelning man önskar sig.

Vi socialdemokrater är mycket aktiva i arbetet med att planera för nya trygga bostadsområden. Vi för en aktiv dialog med kommunens bostadsbolag, olika byggföretag och markägare. Vi planerar utbyggnaderna i vår kommun med hänsyn tagen till de behov som finns för gammal såväl som ung. Vi vill erbjuda förskola till alla som behöver med olika inriktningar i närheten av boendet. Vi vill erbjuda en grundskola med respekt för den enskilda individen och dennes behov och vi vill att barn skall få lov att vara barn. Vi har diskussioner med äldreorganisationerna om hur vi skall göra för att ge våra äldre ett bra tryggt boende. Seniorboendet skall ligga nära ett äldreboende med tanke på service såsom mat och olika aktiviteter för att komma ifrån den ensamhet många äldre upplever.