Kristdemokraterna i Bjuv

Vill Du se en ordentlig förändring i styret av Bjuvs kommun, där prioritering av våra gemensamma resurser sker på ett klokt och omsorgsfullt sätt - då ska Du lägga Din röst på Kristdemokraterna.

Här tar vi upp några av de punkter där vi vill förändring.

Äldreomsorg

  • Gemenskapsboende - Vi vill införa en ny form av äldreboende för dem som inte passar in i dagens vårdboende. Ett boende för de något friskare äldre som vill ha mer av gemenskap och trygghet än det enskilda boendet ger.
  • Boendegaranti - Den som fyllt 85 år garanteras anpassat boende och äldre par garanteras gemensamt boende om så önskas.
  • Hembesök - Alla över 80 år får regelbundna hembesök för att samtala om hur man klarar sin situation.

Barnen

  • Öppen förskola - Vi vill ha Öppen förskola i alla kommundelar.
  • Familjestationer - Vi vill bygga familjestationer med prioritering på förebyggande arbete.
  • Höjd kvalitet för barnen  - Vi tror på valfrihet och hög kvalitet i barnomsorgen.
  • Skolmiljön - Skolmiljön ska kännetecknas av värme och trygghet, av positivt intresse och engagemang från de vuxnas sida och samtidigt av fasta och klara spelregler mot ett oacceptabelt beteende.

Ekonomi/Fritid/Miljö

  • Föreningsverksamhet - Föreningar gör ofta stor nytta. I synnerhet föreningar som aktiverar barn och ungdomar ska ha stöd från kommunen.
  • Fritid - Vegeådalgången ska bli ett attraktivt och vackert grön- och fritidsområde och cykelvägar ska ordnas mellan alla kommundelar.
  • Ekonomi - Vi bevakar med stor energi att våra skattemedel används på bästa sätt och satsas på det som är till mest nytta och glädje för kommunens invånare.