Folkpartiet i Bjuv

Vad vill Folkpartiet i Bjuv egentligen de kommande fyra åren………?

Trygghet i Bjuv
En kommun som ger våra barn och ungdomar en trygg skola.

Alla sjuka en trygg vård och omsorg, alla gamla en trygg ålderdom, alla handikappade möjligheter att leva ett tryggt, rikt och aktivt liv.

Våra invånare är olika. De har olika åsikter, önskemål och drömmar om framtiden. Strävan efter jämlika livschanser och jämställda kvinnor och män ska förenas med respekt för varje människas särart. Trygghet att själva gör de viktiga valen i livet.

Politiker – ditt redskap i Bjuv
Demokrati bygger på delat ansvar och mångas engagemang.

Därför ska Bjuvs kommuns nämnder ha så pass många ledamöter så att flera partier blir representerade. Politiker måste lyssna på invånarna. Informationen ska ges - före beslut – även om de kan få kritik.

Folkpartiet vill ha ett öppnare politiskt klimat.

Öppenhet, information och ärliga politiker måste vara grunden för dem som ska representera dig i Bjuvs kommun.

Möjligheternas kommun
Allt kostar pengar.

För att förbättra skola och omsorg i Bjuvs kommun behövs det fler människor som vågar och vill starta företag. Fler företag ger fler anställda. Då ökar kommunens skatteintäkter och kommunen får råd att sköta verksamheten.

Vi behöver inte högre skatter – vi behöver fler skattebetalare.

Vi trivs trots allt i Bjuvs kommun och vill alla att kommunen ska vara en trygg plats att leva, bo, verka i.