Sverigedemokraterna/Framstegspartiet i Bjuv

Sverigedemokraterna skall verka för att våra äldre skall få ett värdigt liv med social samvaro:
Bara för att man blir supersenior och ej längre är fullt vigör, innebär det inte att man skall bli socialt isolerad. Bjuvs kommun skall satsa på ett nätverk av social samvaro för våra äldre. Personal skall anställas för att ge äldre ett innehållsrikt och socialt liv. Detta kan skapas inom ramen av plussjobbspengar, då det ej innebär intrång på den riktiga arbetsmarknaden. Det skulle även innebära att långtidssjuka fick en chans att komma tillbaka till ett socialt liv igen.

Sverigedemokraterna kräver att skolorna skall bli en väl fungerande arbetsplats:
Kommunens skolor har vid ett flertal tillfällen fått kritik genom media, för det låga betygsutfallet i varje undersökning. Utbildningen och pedagogiken är det inget fel på, det ligger snarare på ett annat plan, där politikerna flummar fram med många olika försöksprojekt, detta blandat med att lärarna tappat kontrollen/greppet om sin roll.

Vi kräver att våra kommunala skolor skall styras av lärare och rektorer, och inte som idag av eleverna. Återinför ömsesidig respekt Lärare/elev = fler lärare med pondus.

Sverigedemokraterna tänker långsiktigt:
Försöka betala tillbaka lite av skatterovet.

Tillsammans med de andra politiska aktörer som vill verka för en skattesänkning, skall vi långsiktigt försöka sänka skatten i Bjuvs kommun. Som vi alla vet har de styrande under ett flertal gånger höjt skattesatsen, för tillfälliga ändamål såsom Bjuvsbostäder. Men när faran nu är avblåst sänks inte skatten. Sverigedemokraterna skall verka för en skattesänkning på uppemot 75 öre/100kr under en flerårsperiod, alltså samma storleksordning som den tidigare skattehöjningen.

Sverigedemokraterna vill införa samma värde för alla kommundelar:
Som det varit under många år kan man som politiker inte sköta en kommun. Alla kommundelar betalar lika mycket i skatt, och skall därför få samma kommunala service. Billesholm, Ekeby Norra Vram. Gunnarstorp etc. etc. hamnar alltid på undantaget gentemot Bjuv. Detta får inte fortsätta, satsningar och investeringar skall ske i samma takt i alla kommundelar. Ingen kommundel skall känna sig förfördelad.

Sverigedemokraterna kräver:

Längre öppet hållande på kommunens alla fritidsgårdar.

För att kunna stävja vandalism och allmän oreda på våra gator och torg, kräver Sverigedemokraterna att öppet tiderna och bemanningen på fritidsgårdarna ses över.

De pengar som ev. kan sparas genom utökat öppet hållande kan antagligen täcka lön för personal och andra kostnader med råge. Detta skulle varit gjort för länge sedan.

Sverigedemokrater accepterar inget mindre:

Kommunens cykelstigar, gångbanor och vägar skall åtgärdas.

All form av trafiknät i Bjuvs kommun skall få en kortare underhålls- och reparationsfrekvens. Den sorgliga sanningen är att väg-, gång- och cykelbanorna är så eftersatta att det blivit vanligt med skador på bilar, cyklar och gående. Ingen skall behöva utsättas för personskador, eller skador på sin egendom bara för att kommunen inte sköter sina åtagande.

Sverigedemokraterna vill inte vara med om att:
Gömma, dölja och dalta när det gäller arbetslöshet.

Att Bjuvs kommun har en hög arbetslöshet är ingen nyhet, sverigedemokraterna kräver framledes att det skapas riktiga arbeten åt alla. Kommunen skall inte vara delaktig i att utföra regeringens strategi till sänkt arbetslöshet. Vi skall inte gömma arbetslösa i statistiken ej heller skapa arbeten som inte leder någonvart. Vi skall återge den enskilda individen sin värdighet, genom en riktig sysselsättning och ett riktigt arbete, genom att ställa större krav på bla. arbetsförmedlingen, de är ingen institution som svarar under A-kassan, de skall serva de arbetslösa och inget annat.