Moderaterna i Eslöv

Förskola/grundskola
För oss moderater har utbildningen av och omsorgen om våra unga alltid varit i fokus. En bra och trygg uppväxt i en miljö som tar tillvara barnets nyfikenhet stimulerar det lärande som präglar våra barns och ungas vardag.

En stabil och lugn studiemiljö byggd på normer och regler skapar en bra grund för ett livslångt lärande. Delaktighet och medverkan skapar en skola som är allas vår angelägenhet, en skola som bryr sig och samtidigt ställer krav.

Det är detta som driver oss moderater i utvecklingsarbetet av våra skolor och förskolor i Eslövs kommun.

Det ser inte ut så idag – höga ljudvolymer, oro och stökighet skapar brist på arbetsro, alltför många känner att de inte kan påverka den vardag de lever i.

Vi vill skapa en skolverksamhet med klara och entydiga regler och normer – för att det ska fungera krävs att större makt flyttas över till rektorer, personal, föräldrar och självfallet även till eleverna. Det är ute i verksamheten som resultaten skapas.

Vi vill sätta fokus på kunskaper och lärande. Alla har rätt att kräva att barnen kan mer när de kommer hem efter skoldagen än vad de kunde då de gick iväg till skolan på morgonen.

Arbete
Att vara utan arbete är en av de mest pressande situationer en människa kan vara utsatt för. Känslan av att inte räcka till skapar ett utanförskap som kan vara svårt att hantera.

Vi vill att arbetsförmedlingen, kommunen, försäkringskassan mfl intressenter startar ett samarbete för att hjälpa arbetssökande att hitta jobb. Arbetsförmedlingen måste börja leva upp till sitt namn. Vi måste öppna upp för de sk hushållsnära tjänsterna. Vi måste kraftsamla för jobb åt våra unga. Det måste inrättas praktiktjänster så att unga kan få visa vad de kan samtidigt som de kan få arbetslivserfarenheter.

Trygghet
Åtgärder måste vidtas så att alla ska kunna vara ute i parker och på gator och torg utan att behöva känna rädsla och otrygghet. Du ska känna trygghet över att Du får den vård Du behöver i rätt tid utan att behöva köa. Du ska känna trygghet i att Du får all den hjälp Du behöver på äldre dar.