Centerpartiet i Eslöv

En förskola och skola som bygger på elevens individuella behov.
De senaste åren har resultaten bland våra elever sjunkit. I de tester som gjorts bland elever i årskurs 2 och 5 är signalerna mycket oroväckande vad gäller läs- och skrivförståelse och låga vad gäller mattekunskap. Andelen som inte får godkända betyg efter 9:an ligger under riksgenomsnittet.

En av kommunens viktigaste uppgifter är att ge våra barn och ungdomar en bra utbildning anpassad efter individens behov. Skolorna måste i högre utsträckning fokusera på kunskap. Ingen elev ska behöva gå igenom utbildningssystemet utan godkända betyg i kärnämnena. För att klara detta måste vi öka personaltätheten inom skolan som idag för Eslövs del ligger under medeltalet i riket. Storleken på skola och klass är viktiga faktorer för elevernas trivsel och studieresultat därför vill Centerpartiet slå vakt om och utveckla våra byskolor.

Vi vill göra Eslövs till en offensiv kommun för ett grönare Sverige.
Eslövs kommun har tidigare varit känd för att arbeta innovativt med miljöfrågor. Detta rykte har suddats ut efter många år av ointresse av majoriteten. Centerpartiet vill återta initiativet att vara en kommun som värnar om miljön och är bredd att satsa på, tillsammans med andra aktörer, nya innovativa idéer och projekt.

Centerpartiet vill att alla kommunala fastigheter energieffektiviseras och uppvärms med alternativa energikällor. Kommunen ska erbjuda våra medborgare rådgivning i energifrågor. Alla bostäder i Eslövs tätort ska erbjudas fjärrvärme och vi ska uppmuntra till miljövänlig närvärme. Alla kommunens fordon ska drivas med alternativa drivmedel. Vi vill utveckla de kollektiva resandemöjligheterna för de boende i hela kommunen.

Jobb, jobb, jobb
Arbetslöshet, sjukskrivningar och utanförskap är många människors vardag. Ska det komma in pengar till att bygga vidare på välfärden måste sysselsättningen öka. Villkoren för företagen måste därför bli bättre så att de anställer fler. Centerpartiet kommer arbeta för att företagsklimatet i kommunen förbättras. Vi vill förbättra kontakterna med Eslövs näringsliv och hålla en hög servicenivå och vara en bra samarbetspartner. Näringslivet ska kunna växa såväl i Eslöv som i samhällena runt omkring.

Centerpartiet vill fortsätta arbetet med att få fler bidragsberoende till riktiga jobb eller en bra kompetensutveckling för att bli mer attraktiva på arbetsmarknaden. Detta kräver att arbetsmarknadspolitiken blir mer lokalt anpassad.