Vänsterpartiet i Eslöv

Vänsterpartiet har ingått i majoritetsstyret i Eslövs kommun under innevarande mandatperiod. Vi har haft ett gott samarbete med våra kamrater i (s) och (mp). Kommunens ekonomi är god, inga skulder och de tio senaste åren har gett ett budgetöverskott.

Några stora satsningar är beslutade eller är på väg att beslutas:

  • Ny Idrottshall i Harlösa
  • Ny Idrottshall på Ekevalla i Eslöv
  • Om och tillbyggnad av badet

Vänsterpartiet står till fullo bakom dessa satsningar. Det är viktiga folkhälsofrämjande satsningar.

Dock ser vi att vi har fått ett allt större problem med utanförskap och segregation som har visat sig i ett accelererande ungdomsvåld och kriminalitet. I Vänsterpartiet vill vi satsa på:

  • Jobbgaranti för ungdomar. Inga ungdomar skall behöva gå arbetslösa mer än 100 dagar.
  • En radikalt utbyggd fritidsverksamhet för mellan- och högstadieungdomar.
  • Mer vuxna i skolan.

Naturligtvis hoppas vi kunna behålla makten i Eslöv tillsammans med våra kamrater i (s) och (mp) och tror väl också att det ska vara fullt möjligt att övertyga dessa om nödvändigheten i dessa satsningar.