Folkpartiet i Eslöv

Eslöv kan bli ännu bättre!

Det går bra för Skåne och Eslöv. Folk har upptäckt att Eslöv är en bra kommun att bo i, det byggs såväl inne i Eslöv som ute i de flesta byar. Det finns arbeten, bra pendlingsmöjligheter och en meningsfull fritid. Dessutom når vi snabbt städer som Lund, Malmö och Köpenhamn med allt deras utbud.

Eslöv ska inte konkurrera med storstäderna utan ta tillvara fördelarna med att vara en kommun med en liten stad, ett antal byar och en livskraftig landsbygd. Alltså är det viktigaste att vi har attraktiva boenden, en bra skola, en bra äldreomsorg, ett aktivt näringsliv och bra möjligheter till de dagliga fritidsaktiviteterna.

Tyvärr ser vi att allt inte är så bra som det skulle kunna vara, skolans resultat sjunker, över en tredjedel av de äldre är inte nöjda med äldreomsorgen och vi halkar efter i rankingen över hur företagsvänliga vi är. Dessutom ser vi att kommunen inte har lyckats med integrationsfrågan.

Därför vill vi fokusera på följande områden de närmsta åren:

Arbete och Integration
En jobb- och utvecklingsgaranti ska införas, så att den som är arbetsför inte bara passivt ska ta emot försörjningsstöd utan också ges aktiv sysselsättning och kunna delta i jobbsökande aktiviteter, samhällsnyttigt arbete och vid behov kunna komplettera enklare utbildning.

Vi ska ta tillvara invandrarnas resurser och inte sålla bort kompetenta människor bara för att de har ett annorlunda efternamn, alltså är hårdare tag mot diskriminering och avidentifierade ansökningar i offentlig sektor två viktiga åtgärder.

För att skapa fler arbetstillfällen måste vi få fler företag och växande företag. I Eslöv ska vi utnyttja vår vackra natur och satsa på turism och besöksnäringen. Dessutom kan vi få fler framgångsrika tjänsteföretag genom att kommunen lägger ut fler tjänster på entreprenad.

Trygghet
Alla ska kunna känna sig trygga när de är ute på stan eller i våra parker. För att säkerställa det vill vi att det ska finnas fler synliga poliser på stan, belysning och beskärning av buskar ska ses över. Missbrukare ska kunna få snabb hjälp och när de har varit på behandling ska de få fortsatt stöd hemma.

Trygghet är också att få kunna bo kvar i sin hemby när man inte kan bo kvar hemma, att som ensamstående mamma slippa ta bussen till stan med barnen för att få läkarhjälp eftersom läkarbilen finns och att som elev känna sig trygg i skolmiljön och inte riskera att behöva byta skola på grund av någon eller några få mobbare.

Valfrihet
Du vet vad du behöver. Rättvisa är inte att ge alla samma sak utan att ge alla samma förutsättningar. Då vi är olika, har vi inte samma behov i barnomsorgen, skolan eller äldreomsorgen. Dessa tjänster ska vara kommunalt finansierade, men kan utföras i kommunal regi, av kooperativ och av privata företag. Vi kan inte tvinga fram icke kommunala alternativ, men vi ska skapa förutsättningar genom att kommunen blir en duktig upphandlare av tjänster.

Vår vision för ett ännu bättre Eslöv

  • Medborgarna i Eslöv väljer själv vem som skall utföra service och tjänster.
  • Eslövs skolor är ”VDN” märkta. Varje skola har en egen styrelse med budgetansvar. Alla elever som lämnar grundskolan har godkända betyg i svenska, engelska och matematik.
  • Eslöv är ett narkotikafritt samhälle.
  • Det är tryggt att bo i Eslövs kommun.
  • Alla medborgare i Eslöv har möjlighet till en meningsfull fritid.
  • Eslöv har Sveriges lägsta kommunalskatt.