Få kommuner i Skåne tar emot flyktingar

Inte ens hälften av de skånska kommunerna tar emot flyktingar. Det visar en undersökning som länsstyrelsen gjort. Anledningen att man inte tar emot flyktingar är enligt kommunerna bland annat bristen på bostäder och förskoleplatser.

- När man ser statistiken är det inte så dåligt, men vi förväntade oss att mer än 15 kommuner skulle vara beredda att ta emot flyktingar, säger Esmaeil Salehi som är integrationssakkunnig på länsstyrelsen i Skåne.

Enkäten från länsstyrelsen skickades ut till alla Skånes kommuner och det var bara Klippan, Örkelljunga och Simrishamn som inte svarade. Syftet med undersökningen var att få mer kunskap om hur de skånska kommunerna arbetar med att ta emot nyanlända invandrare, hur de gör för att introducera dem i samhället och vilka hinder de stöter på.

Som mål har de flesta skånska kommuner bland annat att de flyktingar de tar emot ska kunna försörja sig själva, lära sig svenska och känna sig delaktiga i samhället. På väg mot dessa mål stöter de på hinder som analfabetism, språksvårigheter, psykisk ohälsa, stress och en svår social hemsituation. Överlag tycker dock de flesta kommuner att introduktionsarbetet fungerar bra.

En sak som det också frågas efter i enkäten är hur kommunerna följer upp de flyktingar de tar emot. Något som inte fungerar så bra enligt Esmaeil Salehi.