Centerpartiet i Region Skåne

När du vill välja ett bättre Skåne

Skåne är en fantastisk region med närmast oanade möjligheter för alla som bor och verkar i vårt landskap. Generation efter generation av kreativa, företagsamma och framgångsrika skåningar har kunnat förverkliga sina drömmar och växa som människor i vår lilla vrå av världen. Deras arbete, vilja och drivkraft har lagt grunden för vårt och våra barns välstånd.

Nu vill Centerpartiet ta nästa steg - tillsammans med alla dig och alla andra skåningar – mot framtiden, nya möjligheter och banbrytande framsteg. Vi vill bygga ett hållbart Skåne som präglas av livskraft, ansvarstagande, företagsamhet, frihet och framtidstro. Vi formar framtidens samhälle utifrån människors egen kraft, förmåga och vilja att växa och förverkliga sina drömmar. Tillsammans kan vi uppnå så mycket mer än vad som är möjligt på egen hand.

Om vi får ditt förtroende den 17 september kommer vi att arbeta för...

- att vi sätter Skåne i arbete! Idag är det bara sex av tio skåningar i arbetsför ålder som har ett riktigt arbete.

Det finns en stor risk att stora grupper slås ut från arbetsmarknaden och tvingas till arbetslöshet och utanförskap. Skåne behöver mindre av toppstyrning, statliga stöd och

kortsiktiga AMS-åtgärder och mer av ett system där makt, beslut och resurser ligger nära de människor som berörs. Det som behövs är sänkta skatter på arbete, regelförenklingar för företag och utbildningar som ökar de arbetssökandes möjlighet att få ett arbete. Det är endast så vi kan möjliggöra riktiga jobb, stark ekonomisk utveckling och tryggad välfärd i Skåne.

- att vi skapar ett friskare Skåne!

Under de senaste åren har väntetiderna inom vården blivit allt längre och tiotusentals skåningar tvingas att vänta månader och år i regionens vårdköer. Centerpartiet vill att du ska komma fram till vårdcentralen när du ringer, du ska få träffa en läkare samma dag som du söker vård och du ska få rätt vård i rätt tid. Vi vill utveckla närsjukvården, förbättra patienternas valmöjligheter inom sjukvården och öka tillgängligheten inom hälso- och sjukvården. Centerpartiet vill tidigarelägga den helt nödvändiga upprustningen av akutmottagningen i Malmö, satsa på den skånska cancervården och införa hembesöks- och akutläkarbilar i hela Skåne.

- att vi ska kunna färdas säkert, snabbt och miljövänligt i hela Skåne!

Det är nödvändigt att staten satsar på trafiksäkerhet och utbyggnad av både väg och järnväg. De insatser som bör prioriteras är en utbyggd kollektivtrafik, utbyggnad av E22 till motorväg samt förbättringar av vägarna 11, 13, 19, 21 och 108. Angelägna frågor inom kollektivtrafiken är modernisering av Malmö Centralstation samt en upprustning av Söderåsbanan och Skånebanan. Andra viktiga satsningar är Simrishamnsbanan och utbyggnad av Pågatågstrafik norr om Höör.