Resistenta pneumokocker ökar i Skåne

Förekomsten av resistenta pneumokocker har ökat igen i Skåne, efter att ha minskat under början av 2000-talet. De resistenta pneumokockerna är inte längre känsliga för penicillin och måste behandlas med andra typer av antibiotika. Och allra vanligast är de resistenta varianterna i Skåne.

Pneumokocker sprids framförallt på dagis och kan ge allvarliga komplikationer som till exempel hjärnhinneinflammation eller dövhet. Förra året noterades 224 fall av penicillinresistenta pneumokocker i Skåne, vilket är en tredjedel av samtliga fall i Sverige.

Nu finns ett vaccin mot alla typer av pneumokocker för småbarn, och i flera länder, bland annat Norge, vaccinerar man alla barn, men inte här i Sverige.