Sveriges Pensionärers Intresseparti i Höganäs

Våra målsättningar är:

1. Pensionerna måste förbättras.

2. Vård och omsorg måste förbättras, med fler händer i vården.

3. Trygghet och säkerhet i vår vardag.

1. Vi är emot all diskrimering: Ung eller gammal, kvinna eller man,svart eller vit, alla skall vi behandlas med respekt.Vi behöver varandra och vi skall hjälpa varandra. De etablerade partierna i Sverige har en tendens att glömma bort de de äldre. Vi är många som känner av detta och vi måste engagera oss för att kunna påverka.

De låga pensionerna, som det är helt omöjligt att klara sig på, särskilt för ensamstående och dessa smyghöjningar på allt. Hoppas att väljarna slutar att rösta på sina gamla partier, som glömt dem för långe sedan. Detta är en skamfläck för hela Sverige. De etablerade partierna anstränger sig inte så mycket som de borde, när det gäller oss som är 60+. Därför behövs Spi.

2. Vår målsättning i Spi Kullabygden är, att värna om och tillvarataga de äldres rättigheter i samhället samt verka för social trygghet och högre livskvalitet. Vi måste tänka på dem och vad vi kan göra för dem som bor på våra Service-Äldreboende. Det finns mycket vi kan påverka. Vi vet ju att de har varit som vi. Hur kan vi ge dem livsglädjen tillbaka? Jo vi kan ge dem det dom behöver. Musik- och sångdagar. Samtalsstunder om tider som varit en gång. Ge dem möjlighet att komma ut och se sig omkring i naturen. Detta är vi skyldiga dem som en gång byggt vårt samhälle.

3. Trygghet och säkerhet i vår vardag. Ingen skall behöva vara orolig för att gå ut och riskera att bli bestulen eller skadad. Eller att inte våga öppna sin dörr när någon ringer på. Ingen skall behöva bli isolerad på grund av rädslan att stöta på någon eller några kriminella personer. Nattvandrare är ett sätt att öka tryggheten. För vår trygghets skull måste också kontrollen av missbruk och brottslighet skärpas, inte minst för missbrukarens egens skull.

Dessutom tycker vi att kulturen är livsviktig för alla åldrar. Den betyder så mycket, att lyfta oss från vardagen. Locka till glädje och skratt, det behöver vi mycket av.

Skolan är en hörnpelare i samhället! Vi behöver en bra skola med duktiga lärare, som kan motivera eleverna till den kunskap som behövs för deras väg ut i yrkeslivet.

Vi i spi vill att småföretagen skall få det lättare att etablera sig och slippa en massa snåriga hinder som sätter krokben för dem. Småföretagen kan ge många arbetstillfällen.