Kristdemokraterna i Höganäs

Med hjärta för människan. Detta är drivkraften för vår politik.
På denna sida kan Du läsa om vilka frågor vi kristdemokrater driver i valet och hur vi vill förändra samhället för att göra livet lättare.

En konsekvent politik ger resultat.
Väljarna gav oss kristdemokrater ett starkt stöd i valet 2002. Sedan dess har vi styrt Höganäs kommunen tillsammans med övriga borgerliga partier. Ekonomin är nu stark, inom skola och omsorg har vi gjort stora satsningar för våra barn och ungdomar, inflyttningen ökar och byggnationen har skjutit fart. Det går bra för Höganäs.

Med Din röst ser vi till att den goda utvecklingen fortsätter. Att Höganäs blir en kommun där ingen hålls tillbaks och ingen lämnas efter. Vi ger Dig möjlighet till eget val inom barnomsorg och vårdboende. Skolan ska präglas av ordning och kunskap, våra äldre har rätt till gemenskap och en värdig vård. Vi vill göra Höganäs tryggt, snyggt och tätare bebyggt. Kullabygden ska bli en än mer attraktiv ort för boende, kultur och näringsliv. Ge oss Din röst så vi kan genomföra detta.

Detta har vi genomfört

  • Ökad valfrihet i barnomsorgen. Föräldrar kan bli dagbarnvårdare för eget barn. Höganäs har förberett för kommunalt vårdnadsbidrag. Vi har ökat stödet till barn och familjer genom det nya Familjens Hus och mer personal i förskolan.
  • Stora satsningar på skolan. Vi har vänt utbildningsnämndens ekonomi till plus. Det har gett resurser till kvalitetshöjningar med flera miljoner till nya läromedel, ny speciallärartjänster och förstärkning av Vikens fritidsgård. Vi bygger ut skolor, utemiljöer och  förskolor för mer än 40 miljoner.
  • Färdighetsgaranti och ansvarsavtal. Vi har infört en färdighetsgaranti för bättre resultat i basämnena, ett ansvarsavtal för en bättre skolmiljö och möjlighet till skriftlig information i ordning. Med Lära för livet -projektet ska elevernas hälsa stärkas på olika sätt.
  • En levande stad. Vi har bidragit till att förtäta och försköna Höganäs genom byggnationen på Eros och Vesta och att våra krav på försköning av Gruvtorget har genomförts. Vi har också fått gehör för vårt krav på ett resecentrum i Höganäs.
Detta vill vi göra 2007-2010

Valfrihet och rättvisa för barnfamiljer
Vi vill införa ett kommunalt vårdnadsbidrag till dem som själva vill ta hand om sina barn. Du ska också få 300 barndagar värda 60 000 kr att ta ut efter föräldraledigheten.

Familjestationer ska kunna coacha föräldrar och ge stöd och utbildning till familjen.

Garanterad kvalitet i förskolan genom mindre barngrupper och tillräckligt med  personal.

Ordning och kunskap i skolan
Vi vill bygga vidare på färdighetsgarantin och ansvarsavtalet.

Betyg ska kunna ges från årskurs 6 och nationella mål och prov i svenska i årskurs 3. Konkret åtgärdsplan ska införas mot mobbning och trakasserier.

Hemmet ska kunna få skriftlig information om skolk och dåligt uppförande.

Fritidsledare ska finnas vid alla skolenheter och fritidsverksamhet i alla kommundelar. Vi satsar på elevernas hälsa genom idrott, säkra cykelvägar och attraktiva utemiljöer.

Gemenskap, värdig vård och skrotad fastighetsskatt för våra äldre
Alla ska ha rätt att själv välja vårdboende och vem som ska ge service i hemmet.

Ett trygghetskontrakt ska garantera tillgång till läkare och hembesök till alla över 80.

Vi vill införa gemenskapsboende med tillgång till service, samvaro och personal.

Äldrecentraler ska finnas i primärvården med särskilda vårdresurser.

Vi vill skrota fastighetsskatten för att ge inte minst många äldre en tryggare ålderdom.