Sverigedemokraterna i Höganäs

Här presenterar vi de aktuella frågor som SD driver och kommer att driva i Höganäs:

  • Vägarna, särskilt på landsbygden, är i dåligt skick och behöver åtgärdas.
  • Mer personal i skolorna, särskilt till stödundervisning.
  • Höganäs är gynnat av fin natur och nära till havet. Detta får inte förstöras genom för mycket byggnation.
  • Mindre hel-och halvfabrikat i mathållningen för äldre.
  • Återgå till Zoegas kaffe. Personalen har detta med sig, men de äldre får nöja sig med sämre sort.
  • Fast anställd personal innebär bättre kvalitet och färre sjukskrivningar. Billigare på sikt.
  • Fler billiga hyresrätter för ungdomar.
  • Bättre kommunalt stöd åt de ungdomar som vill starta företag. Kontaktman för hjälp med administrativa frågor etc.
  • Olika åtgärder för att få unga politiskt intresserade.