Vänsterpartiet i Höganäs

Vi inriktar oss på vård, skola och omsorg. Inom dessa områden behövs det framför allt personalförstärkningar. Alla ska ha möjlighet att få den hjälp de behöver inom vården, inom skolan och inom omsorgen. Barn och omsorg är allas vårt gemensamma ansvar och ska drivas kommunalt utan vinstgivande intressen.

Vård och omsorg
Allt för många kvinnor och barn misshandlas idag i hemmet. Därför vill vi utöka bidraget till Höganäs Kvinnojour.

Vi vill förstärka missbruksvården. De som har kommit på glid i samhället behöver hjälp att komma till rätta med sina problem. En tidig insats sparar både dem själva och andra från lidande. Speciellt unga behöver en tidig insats.

Gamla och handikappade har svårt att få den hjälp de är berättigade till. Därför vill vi inrätta en handikapps-/äldreombudsman. Som ska kunna hjälpa de äldre och handikappade i sin kontakt med bland annat myndigheter.

Det finns ett stort behov av att öka personaltätheten inom äldreomsorgen genom fler undersköterskor 6 hem + 3 hemtjänstdistr + nattpatrull. Om vi nu ska vårda de gamla i hemmet, måste vi se till att de får den omsorg de behöver!

Fullständig anpassning av färdtjänsttaxan till kollektivtrafikens taxa.

Skola
För att eleverna ska kunna ta till sig övrig undervisning, är det viktigt att de har goda kunskaper i grundämnena. Därför vill vi utöka antalet specialpedagoger med 6 heltidstjänster. Ett barns framtid får inte förstöras av att de inte kan få det extra stöd en specialpedagog kan ge i undervisningen.        

Vi vill öka antalet logopeder med en heltidstjänst. Minska väntetiden från ett år till t.ex. tre månader för en dyslexiutredning.

Barn, som kommer från hem där svenska inte är huvudspråket, har ett behov av extra stöd. Därför vill vi stärka hemspråksundervisningen i våra skolor.

I den kommunala förskolan, vill vi att en barngrupp inte överstiga 5 barn/heltidstjänst. Vi vill att ”3-timmarsbarnen” räknas som heltidsbarn, och att städ & matpersonal inte ingår i den personal som har med den pedagogiska verksamheten att göra.

Avgifter för pedagogiska måltider ska tas bort helt inom förskolan. Det finns ingen bolagsdirektör som skulle betala en arbetslunch ur egen ficka!

Vi vill avskaffa måltidsavgifter på gymnasieskolan. Alla barn, oavsett familjens inkomst, ska kunna få äta sig mätta varje dag i skolan!

Vi vill öka med en halvtidstjänst som syokonsulent på IV-programmet.

Och vi vill utöka med en heltidstjänst på musikskolan.