Få kommuner tar emot flyktingar

Mindre än hälften av de skånska kommunerna tar emot flyktingar, det visar en undersökning som Länsstyrelsen gjort. Anledningen är enligt kommunerna bland annat bristen på bostäder och förskoleplatser.

Av de 15 kommuner som tar emot flyktingar är det enligt enkäten bara fyra stycken som gör uppföljningar för att se hur det går för flyktingarna efter det att de kommit till Sverige.