Avloppsutsläppet i Finjasjön ingen fara

De 6000 kubikmeter orenat avloppsvatten som rann ut i Finjasjön under strömavbrottet i Hässleholm igår påverkar antagligen inte miljön i sjön på något avgörande sätt.

På miljökontoret i Hässleholm säger man att det är för tidigt att uttala sig om följderna för sjön, men att strömavbrottet inte var så långt och att avloppsvattnet var rejält utspätt eftersom det regnade så pass mycket.

Samtidigt säger Sven-Inge Svensson på miljökontoret att utsläppet naturligtvis inte är bra, och kan komma att förvärra den algblomning som redan finns i sjön.