För många svenskar på dansk utbildning

Mer än hälften av alla elever på veterinärutbildningen i Köpenhamn är svenskar. Och precis som i fallet med läkarutbildningarna är detta ett problem menar den danske vetenskapsministern Helge Sander. Anledningen är att de färdigutbildade svenskarna flyttar hem och det blir brist på utbildad personal.

Ställföreträdande rektor Torben Greve på veterinärutbildningen i Köpenhamn förklarar varför intresset från svenskarna är så stort