Många bor permanent på sina kolonilotter

I flera år har Landskrona kommun arbetat för att tömma koloniområdena på åretruntboende. Men, trots det, är det många som fortfarande bor permanent i sina kolonistugor.

Hittills har kommunen framför allt riktat in sig på det största koloniområdet, Kopparhögarna, där man förra året ersatte de gamla arrendeavtalen med kontrakt som förbjuder att man bosätter sig där.

Efter protester gav sig de flesta för kommunens krav och de som ändå bor där permanent idag har skrivit på det nya hyreskontraktet.  Så det är nu upp till kommunen att bevisa ifall folk bor där.

- I de nya avtalen står det att man inte får bo där permanent och det är då en bevisfråga det handlar om, säger Anders Folkar, mark och exploateringschef i Landskrona.

Det finns flera orsaker till nyordningen för Landskronas kolonister. Fler o fler bosatte sig i sina kolonistugor och dels hade det blivit stökigt på Kopparhögarnas koloniområde och dels fanns det en bostadspolitisk ambition bakom, eftersom standarden anses vara för låg.

På Kopparhögarna finns över 500 kolonier - och för ett par år sedan fungerade 70 stugor som åretruntbostäder. Idag är omkring 25 bebodda året om.

Det var många som protesterade mot de nya avtalen då men de flesta skrev ändå på och skaffade sig en ny bostad.

I höst väntar en ny runda när de gamla arrendeavtalen ska sägas upp även på Larvi och Axeltofta koloniområden. Innan årsskiftet ska de nya avtalen undertecknas.

Och då lär det också bli nya protester för på Axeltofta koloniområde är 50 av 176 stugor bebodda året om.

- Där är det så många som bor permanent att där så att det kan man nog förmoda att där blir det i slutändan frågan om ett antal ärenden som drivs till rättslig prövning, säger Anders Folkar.

Och Anders Folkar förklarar att grunden till kommunens agerande är ett politiskt beslut i kommunfullmäktige om att man inte tillåter permanent boende i kolonilotterna.

- Så länge det inte blir någon politisk ändring i det beslutet så är det ju den frågan jag har i uppgift att fullborda.