Folkpartiet i Hörby

Låt Hörby växa!
En gynnsam utveckling för företagen i Hörby ihop med ett ökat bostadsbyggande går hand i hand med en bättre ekonomi för kommunen. Ökad inflyttning och högre tillväxt ger kommunen de resurser som behövs för att ge bra service inom vård och omsorg och hög kvalitet i skolan. Sambandet mellan jobb och välfärd står också klart för de flesta människor. Folkpartiet i Hörby driver en politik som motiverar människor att driva företag och skapa jobb. Att ungdomar får jobb efter utbildning är kanske samhällets viktigaste fråga.

Trygg ålderdom!
Det är dags för en långsiktig planering för äldreomsorgen i Hörby kommun. En del av det är att göra hela Källhaga till äldreboende. Vi vill också att kommunen anställer en sjuksköterska, gärna 60+, för att göra hembesök hos alla som är äldre än 85 år.

Många lever ensamma och utan att ta hjälp av kommunen. Att med enkla medel förebygga olyckor, förmedla kontakter för aktiviteter, utröna behov av äldreboende etc., skulle minska ohälsan hos de äldre och ge kommunen bättre planeringsförutsättningar. Framförallt skulle våra gamla bli glada för ett besök av någon kunnig och intresserad och kanske känna en trygghet i att ha fått en kontakt med kommunen.

Arbetsro i skolan!
Vi vill arbeta för en skola där det råder arbetsro och bra arbetsmiljö. Stökiga klassrum försämrar studieresultaten.

De stora resurserna i skolan ska satsas under de första åren. En elev som kommer efter redan i lågstadiet, kommer sannolikt inte att hämta hem det under den fortsatta utbildningen, utan får ett handikapp i form av läs- och skrivsvårigheter under hela skolgången. Vi tycker att stödinsatser måste sättas in tidigt. Vi vill ha en läsa-skriva-räkna garanti i Hörby kommun!