Moderaterna i Hörby

Under nästa mandatperiod kommer vi att bygga/planera nya
servicelägenheter, helst vid Källhaga. Vi kommer också att se till att vi får ett trygghetsboende där äldre och funktionshindrade (utan vårdbehov) får möjlighet till service och gemenskap, t ex gemensamma måltider.

Det är viktigt att äldre känner trygghet och detta vill vi se till blir verklighet i Hörby under nästa mandatperiod genom att prioritera i budgeten.

Hörby ska fortsätta växa. Det behövs fler jobb i Hörby. Det kan vi se till genom ett fortsatt gott samarbete mellan kommunen, arbetsförmedlingen och arbetsmarknadens parter. Under åren som gått har vi sett till att fler fått sysselsättning genom praktik, det är en väg vi ska fortsätta på. Vi vill också se till att Hörbys näringslivsklimat blir bättre. Hörby ska ligga bland de 50 mest attraktiva kommunerna i Sverige, det gör vi genom att ta emot företagen bättre, utveckla en strategi för att få fler företag och sluta med osund konkurrens. Det är också viktigt att kommunalskatten fortsätter vara bland de lägsta i Skåne, liksom att få bättre kommunikationer, fler kvälls/helgturer och järnvägsdiagonalen.

Hörby ska också i fortsättningen ha bland Skånes bästa skolor. Idag är nästan alla Hörbyelever godkända till gymnasiet. Vi ska fortsätta att sätta kunskapen i första rummet, och se till att lärarna får bättre möjlighet till kompetensutveckling och vidareutbildning. I takt med att kommunens ekonomi blir bättre ska vi öka lärartätheten.