Centerpartiet i Hörby

Trygghet
Vi upplever en ökad otrygghet i hela vårt samhälle.

Av denna anledning kommer centerpartiet att arbeta för:

  • fler ”synliga” poliser i Hörby kommun. Detta tror vi kan skapas genom en fortsatt god relation och bra samarbete med polismyndigheten.
  • uppförande av seniorboende/lättillgängliga lägenheter i kommunen med tillgång till servicevärd-/värdinna. Vi kommer att arbeta för att denna fråga skall få en lösning så snabbt som möjligt.
  • en trygg skolgång för barn och ungdomar. Alla barn skall känna sig ”sedda” från skolstart och inte känna utanförskap.                              

Företagande

Vårt småskaliga näringsliv och attraktiva boende är en enorm styrka. Hörby kommun får sin livskraft av många olika konkurrenskraftiga näringsidkare.

Centerpartiet arbetar för:

  • ett fortsatt företagsvänligt klimat i hela vår kommun för en ökad sysselsättning.
  • vi värnar om en levande landsbygd med betande djur för att bibehålla ett öppet landskap.
  • vi vill ge de företag som finns och de som vill etablera sig i Hörby kommun all den hjälp vi kan.
  • vi arbetar för goda relationer till presumtiva företagare och en öppen attityd mot näringslivet.                                                    

Fritid/kultur
Även om vi har ett mycket rikt föreningsliv i Hörby kommun, finns det ett stort behov av fritidssysselsättning för ungdomar i alla åldrar.

Centerpartiet vill därför:

  • inrätta ett Allaktivitetshus för alla åldrar i Hörby tätort, där ett brett utbud av verksamhet kan erbjudas.
  • fortsätta värna om och stimulera den ideella verksamheten.