Hörbypartiet

Hörbypartiet för en rak och ärlig politik för Er. 
Hörby kommun i hjärtat av Skåne.  Denna underbara byggd som består av Hörby centralort en gammal genuin handelsplats, Ringsjöbygden med natur och mångfald runt Ringsjöns stränder en oas för rekreation och turism. Vi har slättbygden som domineras av jordbruket, samt mellanbygden med sina skogar. 

Ur detta har ett politiskt parti för bygden vuxit fram ”Hörbypartiet” som står för ett bevarande av bygdens rikedomar och dess kulturella värden till kommande generationer.

Hörbypartiets politiska ambition är att föra en öppen och ärlig politik, som skall vara till gagn för medborgarna, arbetande, och övriga gästande Hörby kommun. Alla är berättigade till de fri- och rättigheter, enligt FN:s allmänna förklaring, utan åtskillnad av något slag, såsom ras, hudfärg, kön, språk, religion, politisk eller annan uppfattning.

Hörbypartiet går till val 2006, bl.a. att på sikt få en gymnasieskola med hög utbildningsnivå, som motsvarar dagens behov av kvalificerad personal med hög kompetens till dagens och morgondagens högteknologiska företag. Hörbypartiet anser att grunden till kommunens ekonomiska utveckling, skall stabila  företag litet som stort, med meningsfull sysselsättning och produktion svara för. Hörbypartiets företagsvänliga politik är grunden till ett väl fungerande samhälle med hög service vad gäller sjukvård, god äldreomsorg till dom som skapade folkhemmet, brottsbekämpning och omtanke om medborgaren mm.