Sveriges Pensionärers Intresseparti i Hörby

Hörby är en kommun som har styrts av de borgerliga i samverkan i hur många år som helst= alltid. Det nuvarande kommunalrådet har suttit i 12 år och under denna tid har han lyckats få ihop ett totalt underskott på ca 75 miljoner, av detta har vi för närvarande 37 miljoner som skall återställas. SPI bildades till förra valet och vi fick 3 mandat i fullmäktige. Tidigare fanns ett Sjöboparti i Hörby, som numera heter Hörbypartiet. Dessa har 4 mandat. Det är alltså en stor procent av befolkningen som ej tycker de etablerade gör nog. 7 mandat av 41.

Den för oss viktigaste frågan är att få ordning på ekonomin. Har vi ej detta så är det svårt/ omöjligt att satsa på viktiga områden som äldreomsorg och skola. Vi anser även att de saker som kulturnämnden hanterar är av stor betydelse för såväl gammal som ung.

Vi har under dessa år vi funnits drivit en mycket aktiv politik ,med många motioner, förslag och ifrågasättanden. Tyvärr har majoriteten röstat ned oss. Vi har en i vårt tycke stor medlemskår och ser med tillförsikt fram mot det kommande valet.