Centerpartiet i Höör

Vi arbetar för den sunda, säkra och miljövänliga kommunen mitt i Skåne

Utveckla hela kommunens fantastiska läge i mellersta Skåne:

  • genom att kommunen förvärvar och planlägger mark för bostäder och industri i Höör, Tjörnarp, Norra Rörum och Snogeröd
  • genom bättre bussförbindelser från och till kommunens olika ytterområden.
  • genom att Centerpartiet arbetar för tågstopp i Tjörnarp
  • genom att Centerpartiet vill att pensionärer ska få åka gratis inom kommunen 

Centerpartiet arbetar för en sund, säker och miljövänlig kommun mitt i Skåne 

  • genom positiva aktiviteter för alla t.ex. idrottsverksamhet, musik-och kulturdagar
  • genom samverkan med näringsliv, föreningar och kommunen utveckla idrottsanläggningarna och komplettera med en ny ishall. Centerpartiet stödjer utvecklingen av ”idrottsalliansen”. Det rörliga friluftslivet och friskvård i allmänhet skall prioriteras och förbättras.
  • genom utveckling av Frostavallen/Dagstorpområdet och Skånes djurpark samt Stenskogen.

En trafiksäkrare kommun
Säkrare skolväg genom lokala åtgärder, liksom säkerhetsbälten i skolbussarna och korsningen vid södra infarten till Tjörnarp måste bli säkrare.

Det trygga Höör

  • genom ett samordnat arbete mellan social, polis, skola och nattvandrare vill Centerpartiet skapa ett tryggt Höör

Det miljövänliga Höör
Centerpartiet vill åstadkomma ett miljövänligt Höör genom bevarande av natur och grönområden samtidigt som nya grönområden bör tillskapas vid ny bebyggelse