Folkpartiet i Höör

Vi har fem saker som vi vill lyfta fram:

Mångfald och valfrihet i skola och barnomsorg. 
Vi hade tänkt satsa på att genomföra förskolepeng - att föräldrar fritt skulle få välja förskola, fristående eller i annan kommun. En peng följer med barnet. Föräldrarnas val styr resursfördelning. Det skulle inte vara kommunen som bestämmer att en viss förskola får ha ett visst antal platser som de får bidrag för.

Nyligen beslöt riksdagen - de borgerliga partierna och miljöpartiet tillsammans - att det ska vara etableringsfrihet för förskolor och det ska vara samma valfrihet som gäller skolor idag. Vi tolkar detta beslut så att det innebär att kommunen nu blir skyldig att införa förskolepeng och därmed är första punkten uppnådd!

Höörs kommun har ovanligt många friskolor, c:a 12% av eleverna går i fristående skolor; waldorf- och montessoripedagogik och  med kristen profil. Fp ser gärna att dessa skolor utvecklas och blir starkare och stabilare, det vill vi uppmuntra. Vi anser att det är positivt för kommunen och för barnen.

Satsning på bostäder även i ytterområdena.
Vi ser ett ökat behov av bostäder - någon har räknat ut att det rör sig om 500 st på 10 år. I Höör byggs det mycket villor, men det behövs också lägenheter. Långt fler än vad som projekteras för närvarande. Det sker en stor expansion i centrum, men även om ett attraktivt centrum är viktigt så vill vi att det också byggs i ”byarna” i Höör, runtom i kommunen. Det innebär också att vi ska behålla de skolor som finns  på landsbygden

Fortsatt satsning på kultur och fritid.
Ungdomarna har fått ett fint allaktivitetshus, Älvkullen, f d Medborgarhuset där olika aktiviteter samsas. Ordförande i fritidsnämnden, Hans-Göran Larsson, har varit mycket engagerad. Fortsatt satsning på den verksamheten, försöka attrahera fler ungdomar.

Även uppmuntra olika kulturaktiviteter, bygga vidare på de fina förutsättningar Höör har med jazzklubb (20-årsjubilerar!), en aktiv och sjudande musikskola och kulturpersonligheter och eldsjälar.

Levande centrum
Vi skulle vilja ha ett centrum som lever även efter kl 18. Centrum idag är uppsplittrat på flera centra. Nya Torg prospekteras och det kan innebära ett stort lyft. Vi vill göra vårt bästa för att se till att torget blir en samlingspunkt för människor, inte bilar.

Nytt bibliotek med Internetcafé i centrum
En viktig del i ett levande centrum vore ett bibliotek med plats för uppträdanden och för ett Internet-café En kulturell mötesplats som ska vara lättillgänglig för alla åldrar.

Dessa ovanstående punkter är de som sammanfattar våra största visioner. Naturligtvis känner vi också varmt för de äldres situation och tycker att det ska vara gott att vara gammal i Höör. Vi vill att äldre ska kunna välja var de vill bo - många väljer att bo centralt så länge som de är hyfsat aktiva. Det ska också finnas en valfrihet i omsorgen - möjligt få hjälp snabbt för en billig peng. Vi får kanske en skattereducering av hushållsnära tjänster efter valet. Det innebär också möjligheter till ökat småföretagande

Höör är en pendlarkommun. Vi vill ha arbetstillfällen till kommunen men det ska vara småföretagande - stora industrier hör inte riktigt hemma här. Vård, omsorg, service och skolor, det ska det vara, om vi får bestämma. Vi har en härlig miljö med fin natur.