Vänsterpartiet i Höör

Kommunanställda ska ha rätt till heltid.
Detta vill vi att man ska lösa genom att se över befintliga scheman.

Arbetstidsförkortning.
Detta krav ska gälla hela kommunen men vi vill börja med vården. Målet ska vara 30 timmar/veckan, vårt delmål denna mandatperiod ska vara 35 timmar/veckan. Vi räknar med att få ner sjukskrivningarna med detta förslag. På så sätt kommer det inte att bli så dyrt.

Fler hyresbostäder åt yngre.
Vi vill att HBAB ska börja bygga fler hus med inriktning på unga hyresgäster, d.v.s. små och billiga lägenheter.