Socialdemokraterna i Höör

Det vi socialdemokrater skulle vilja ge Höörs invånarna är:

 • En förskola för våra barn utan köer och med ett omhändertagande och utvecklande innehåll.
 • Ett fritidshem för våra lite äldre barn med hög trygghet och kvalité.
 • En grundskola där alla våra barn kan utvecklas till att bli ansvarsfulla och omtänksamma vuxna.
 • Ett högstadium där alla blir sedda och får en nyfikenhet och tro på arbetslivet.
 • En kommun som kan erbjuda oss vuxna ett bra boende och många olika arbetstillfällen.
 • Samt till sist ett bra och tryggt omhändertagande av våra gamla föräldrar och släktingar.

Detta innebär:

 • Att vi vill att de som önskar sig en barnomsorgsplats ska få besked direkt när de kan få detta och att det ska vara ganska snart efter det att de anmäler behovet.
 • Vi vill ge ett uppdrag att se över organisation och lokaler för våra fritidshem
 • Vad det gäller grundskolan vill vi så långt det går undvika att producera elever till IV-programmet. Detta innebär ett uppdrag till Barn-och ungdomsnämnden.
 • Våra barn och ungdomar blir väl omhändertagna och sedda de första 7 åren i skolan. När de sedan börjar årskurs 7 kan de lätt hamna i ett vakuum som vi vill ta bort genom fler vuxna i skolan.
 • Höör ligger mitt i Skåne. Detta gör att företag och organisationer med hela landskapet som arbetsfält bör ha sitt huvudsäte i Höör. Detta vill arbeta hårt för.
 • Vi kommer också att satsa på att bygga fler hyresrätter.
 • Att våra äldre föräldrar får ett bra omhändertagande då de behöver det är både tryggt för oss som barn till de äldre och för de som börjar att bli äldre att veta.