Moderaterna i Höör

Skolan:

  • Vi har bra och väl fungerande friskolor i kommunen med god eller snarare hög kvalitet på undervisning och service. Moderata Samlingspartiet stöder friskolorna och ser dem som en tillgång som gör kommunen attraktiv och därmed bidrar till en ökad inflyttning. Ryktet sprids i vår omvärld! Tio till 12 procent av våra elever går i friskolor i dag.
  • Vi stöder utbyggnad av dessa eftersom det leder till bättre kvalitet i undervisningen. Vi arbetar för att införa skolpeng i förskolan för ökad valfrihet. Och vi vill ha en betydligt bättre samverkan mellan friskolorna och kommunen med gemensam planering på både kort och lång sikt.
  • Slutligen arbetar vi också för att förverkliga s k ”fria skolor” - som innebär att också de kommunala skolorna skall få möjlighet att profilera sig - vi vill teckna verksamhetsavtal med rektorerna, så att de tillsammans med lärare och elever kan känna större delaktighet, se möjligheter och resurser tydligare och ta ett ännu större gemensamt ansvar! Kort sagt, de ska kunna skapa egna nischskolor med kvalitet, som lockar elever!

Boende:
Vi vill fortsätta bereda plats för fler att flytta till vår kommun, genom att gynna utbyggnaden av bostäder, framförallt småhus men även hyresrätter och bostadsrätter!

Exempel: Det byggs 475 lägenheter/småhus på Höör Väster, 70 småhus på Karlsundsområdet, 20 småhus vid Ringsjön och 85 hyreslägenheter i centrala Höör! Dessutom får också de tätortsnära fritidshusen/sommarstugorna också gärna permanentas!

Företag:
Vi vill gärna bygga ut ytterligare verksamhetsområden för våra småföretag. Kommunen köpte 20 HA mark 2001. Vi indelade området i tre etapper för anslutning och exploatering och trodde att vi skulle ha företagsmark för 20 år framåt. Det är nu redan bokat och sålt - alla tre etapperna - bara 4 år senare!!!!! Nu söker vi ny mark på Norr vid Höörsågen och norr om Bilema. Vi förhandlar nu i kommunen om att förvärva ytterligare cirka 20 HA! Ett dynamiskt näringsliv med utvecklingspotential och med tillförsikt för framtiden! Det vill vi gynna!

Slutligen vill jag nämna att vi vill förbättra kommunal service, vilket också inkluderar äldrevården - men där bygger vi redan nu ett nytt demensboende med 28 platser och upphandlar andra i en ny upphandlingsrunda vårdplatser hos privata vårdhem i vår kommun och närliggande grannkommuner.