Kristdemokraterna i Höör

Mer tid för varandra
Föräldrar måste få mer tid med sina barn. Vi vill ge Dig rätt till kommunalt vårdnadsbidrag om Du, som förälder, själv vill ta hand om ditt barn. Vi vill införa enskilda familjedaghem eller ”föräldradaghem” med rätt för föräldrar att anställas som dagbarnvårdare även för egna barn.

Föräldrar måste få mer tid för varandra. Föräldrar måste få hjälp och stöd att tillsammans vara aktiva förälder i relationen med barn och uppväxande ungdomar. Ideella föreningslivet måste få stöd för att främja gemenskap för starka och trygga relationer.

En värdig omsorg med trygghet och gemenskap
Du har som äldre rätt till trygghet, gemenskap och ett värdigt bemötande. Vi vill att Du genom ”eget val” ska kunna välja vem som ska ge service och omsorg i hemtjänsten. Kommunen ska garantera kvalitén, men Du avgör vem som utför den, i kommunal eller privat regi.

Du skall ha rätt till det boende Du behöver. Därför vill vi att kommunen ska verka för att fler mindre lägenheter byggs i Höörs kommun för såväl ungdomar som gamla. För den som är ensam eller inte orkar bo kvar hemma vill vi skapa gemenskapsboende med tillgång till service, social samvaro och personal som kan ge vård vid behov.

Växande företag – kommunens stolthet
Höörs kommun måste aktivt lyfta fram och vara stolta över de många utvecklande företag som verkar i kommunen. Höörs turistattraktioner, dess natur och miljö, måste få ökad publicitet och förbättrade förutsättningar. Cykel/gångvägar och vägarna mot bl a Skånes Djurpark, Vaxsjön, Ringsjön och Daggstorpssjön måste prioriteras.

Välfärd och utveckling kan bara ske i ett tryggt samhälle. Därför vill vi att polisen i Höör får resurser att vara tillgängliga för alla, såväl unga som gamla. Det förebyggande arbetet ihop med föräldrar, skola och socialförvaltning är viktigt för våra barns och för vår kommuns framtid.