Bussar måste bli mer tillgängliga

Synskadades riksförbund i Skåne vill att Skånetrafiken ska ta till krafttag för att göra tillgängligheten bättre inom kollektivtrafiken.

Förbundet anser att det blivit svårare och mer otryggt att åka kollektivt som synskadad.

Synskadades riksförbund är också oroliga över att Skånetrafiken kommer vara onödigt hårda när de tar över beviljandet av färdtjänsttillstånd från kommunerna.