Miljökontoret ingrep inte mot hundgården

Miljökontoret har länge känt till problemen på den hundgård utanför Höganäs där man omhändertog flera vanvårdade hundar igår.

I flera år har det kommit klagomål om hundgården och hundägaren har fått flera anmärkningar men verksamheten har ändå kunnat fortsätta.