Vården för hjärtpatienter har förbättrats

En bättre övergripande samordning, bättre utrustning och mer specialiserad personal har förbättrat ambulansvården i Skåne de senaste åren. Till exempel har EKG-apparater i ambulanserna kortat tiden innan en patient med hjärtinfarkt kan få vård.

Vid en hjärtinfarkt är det avgörande att patienten får behandling snabbt. Och vårdkedjan för hjärtpatienter i Skåne har kortats avsevärt de senaste åren, säger Poul Kongstad, som är chefläkare på KAMBER, Region Skånes ambulansorganisation.

- Säg att vi har en patient i Lönsboda och Brobyambulansen är däruppe så skickar de EKG till hjärtläkare i Kristianstad som i samverkan med ambulansteamet kanske beslutar att patienten ska inte in till Hässleholm eller Kristianstad utan direkt till Lund. Och då kanske inte heller till hjärtintensiven i Lund utan direkt till laboratoriet för ballongvidgning.

Sen förra året är alla ambulanser bemannade med specialistsjuksköterskor, och det innebär förbättringar för fler än hjärtpatienterna.

Den som har brutit höftleden kan t ex också få sitt EKG taget hemma och dessutom tar man blodprover så att resultaten kan skickas i förväg till sjukhuset, och patienten kan skickas direkt till röntgen istället för till akuten eller ortopeden först. Och inte minst viktigt, patienten kan få bättre smärtlindring än tidigare.

Och en övergripande samordning av ambulanserna innebär kortare väntetider för alla patienter.

- Vi införde ju då satellitnavigering av ambulanserna. Det innebär att är det en Kristianstadambulans som är närmast Lund och närmast den sjuke patienten så skickas den. Och det betyder ju mycket för tillgängligheten, säger Poul Kongstad.