Bättre säkerhet på Öresundsbron

Säkerheten på Öresundsbron ska bli bättre. Genom att bygga ett stort reservkraftaggregat på Pepparholm så minskar risken för problem vid strömavbrott. Idag förlitar man sig på reservström från batterier som bara räcker i en halvtimme, vilket kan skapa problem.

– Vi ökar vår säkerhet på bron genom att vi kan hantera olyckor i tunneln och evakuera tåg och trafikanter på ett ännu mer säkert sätt. Om det börjar brinna och strömmen går i dag har vi begränsningar hur vi kan göra den evakueringen. Skillnaden blir att vi kommer att kunna köra ventilation och vattenpumpar på ett helt annat sätt än vad vi kan i dag, säger Bengt Hergart, produktionschefen på Öresundsbron.

När strömmen försvinner till Öresundsbron går man idag över till batteridrift, men problemet är att batterierna bara räcker i ca en halvtimme. Efter det fungerar inte nödströmmen och bron måste stängas eftersom man inte klarar att evakuera ett tåg i tunneln under någon längre tid. I september 2003 gick strömmen både i Skåne och på Själland och Örsundsförbindelsen fick stänga i 10 timmar. För att slippa det satsar nu Öresundsbron drygt 18 miljoner danska kronor på ett stort reservkraftaggregat som ska byggas på Pepparholm. Då kommer bron bli ännu säkrare.