Folkpartiet i Kävlinge

En kommun måste ses i sin helhet. Att bara plocka ut tre enskilda valfrågor kan lätt bli missvisande. Men för oss folkpartister är handikappomsorgen, barn/ungdomars samt de äldres frågor centrala. Dessutom är demokratin väsentlig, hur makten fördelas samt hur man går tillväga med information och beslutsunderlag till alla berörda.

I globaliseringens tid avgör kunskapen. Sveriges väg i den nya världsekonomin kan inte bli låglönekonkurrensens utan måste bli kunskapskonkurrensens. Vi ska inte vara billigare, men bättre.

En liberal skola ställer höga krav och har positiva förväntningar på alla elever. En del elever behöver mycket hjälp och stöd för att klara målen, några behöver extra tid, men ingen blir hjälpt av att kraven sänks eller avskaffas. Att ställa krav i skolan är att bry sig.

Vi vill införa en läsa-skriva-räkna-garanti i lågstadiet. Om eleven inte får grundläggande kunskaper i att läsa, skriva och räkna, bör hon ha rätt att kräva stöd och hjälp till dess att kunskaperna inhämtats.

Vi tror att socialförsäkringarna behövs för vår trygghet. Men för att kunna försvara dem både ekonomiskt och principiellt, måste värderingen vara klar – den som är sjuk eller arbetslös ska få sin ersättning, men den som inte har rätt till någon ersättning ska ingenting ha. Folkpartiet slår vakt om ersättningsnivån på 80 procent i sjukförsäkringen. 

Vården behöver både resurser och tydligare mål. Vårdgarantin ska byggas ut och gälla från två månader. Den som är sjuk ska kunna välja mellan fler vårdgivare och till och med att få vården i ett annat EU-land om det inte ökar kostnaderna. Vårdregioner som tar ansvar för sjukvården bör bildas istället för landstingen.

I ett civiliserat samhälle tar man väl hand om sina gamla. Det upplever inte alla äldre att vi gör i Sverige idag. Äldre får inte den hemtjänst de har blivit lovade, får inte plats på äldreboende, blir undernärda och uttorkade. Det behövs en uppsättning rättigheter för de äldre, en omsorgsgaranti. Om kommunen inte uppfyller rättigheterna ska avgifterna betalas tillbaka.

I vars och ens liv, finns det risker och faror som vi vill gardera oss mot. Samhällets skyddsnät ska finnas till för oss när olyckan är framme eller när något oväntat händer i livet. Trygghet är olika för varje individ – men farorna och problemen är ofta de samma. Risken att utsättas för brott, sjukdomar eller olyckor, rädslan för att åldras eller för att plötsligt stå utan arbete.

Trygghet innebär också att du som enskild fastighetsägare ska få behålla din fastighet utan att kommunen går in och tvångsinlöser den på vaga grunder så som Kävlinge Kommun gjort.