Miljöpartiet i Kävlinge

Slut på utsättningar av kommunal verksamhet på entreprenad.
I Kävlinge Kommun har vi länge lyckats att inte lägga vår kommunala verksamhet på entreprenad. Men under den mandatperiod som gått har Kävlinge Kommun lagt ut städning på entreprenad för att spara 8 miljoner kronor vilket resulterat i ostädade och smutsiga skolor och andra lokaler i den kommunala verksamheten. Belastningen på de anställda mångdubblades samtidigt som och på grund av att 35 personer blev utan sig jobb i processen.

Ett kommunalråd är tillräckligt i Kävlinge kommun
De flesta kommuner tycker att ett kommunalråd är tillräckligt. Inte Kävlinge, vi har två. Och som om det inte var nog skedde ett försök att få in ett tredje kommunalråd för att garantera dennas pension. Kan vi inte ha kommunalråd vad dessa är till för istället för ett medel att ge någon pension? Vi på MP Kävlinge tycker att ett kommunalråd är tillräckligt.

Främja möjligheterna för flera småföretagare i kommunen
Kävlinge ligger väldigt bra till för många verksamheter, det är nära till Köpenhamn, Malmö, Lund och Helsingborg. Miljöpartiet vill öka satsningarna på småföretagande genom utökad rådgivning och utökat stöd för nya och befintliga småföretagare.