Sverigedemokraterna i Kävlinge

Stoppa nedrustningen av kommunal omsorg och service
Till kommunens åldringar levereras nu veckovisa matportioner att värmas upp i microvågsugn. I bästa fall får de gamla duscha en gång i veckan. Assistans för utomhusvistelse tillhör sällsyntheterna.

Skolor och bibliotek har eroderats på resurser, samtidigt som avgiften för kommunala musikskolan höjs kraftigt varje år.

Städning och underhåll i utemiljön är satt på undantag, vilket medfört att nedskräpning och vandalisering förvandlat Kävlinge till ett inslag i ”lort-Sverige”.

Nedrustningen fortsätter nu under beteckningen Kävlinge mot 2014. Alliansen (s) + (M) har duperat den s.k ”oppositionen” att medverka i visionsprojektet (!) vars egentliga syfte är att inympa ett krismedvetande hos kommunmedborgarna; Sänk anspråken på omsorg och service – eller acceptera höjd kommunalskatt, är det pedagogiskt inlindade budskapet.

Nogsamt förtigs att medborgarna i Sverige redan dignar under världens högsta skattetryck. Kommunernas kärvande ekonomi framställs som orsakad av naturlagar, snarare än konsekvensen av prioriteringarna som görs av kollegorna i riksdag och regering. Innebärande bland annat att senare års massinvandring kostar varje skattebetalande svensk drygt 3 500 kronor per månad (källa: Lars Jansson ”Mångkultur eller välfärd?”, 2002).

Hejda invandringen av amnesti-”flyktingar” till Kävlinge
Integrationsverket uppvaktar kommunerna om mottagande av amnesti-”flyktingar”. Roland Palmqvist uppger att ”Kävlinge bör delta i flyktingmottagandet, men bostadsbristen utgör ett hinder. Vi har dock ständigt ökat bostadsbyggandet för att nå en balans mellan tillgång och efterfrågan”.

SD vill dämpa bostadsbyggandet och därmed nettoinflyttningen från nuvarande 700 per år till cirka 100-talet. SD motsätter sig kategoriskt mottagandet av ”flyktingar” utan skyddsbehov.

Återupprätta tryggheten till liv och egendom.
Kävlinge har successivt drabbats av storstadsproblem som inbrott, rån och misshandel. Liksom i andra kommuner är polisens resurser helt otillräckliga. Och det lokala brottsförebyggande rådet (BRÅ) ägnar sig åt pseudoproblem som ”rasism och främlingsfientlighet” i skolorna, istället för att stävja brottsligheten.

SD framhärdar i sitt krav att Kävlinge kommun liksom många andra kommuner i samarbete med polisen ska organisera ”Nattugglor” med hjälp av föreningar, företag och enskilda frivilliga.